Nádasdy Ferenc Múzeum

Huszártörténeti adatbázis


Személyek

Abele Tibor báró

Adorjány M. Géza dr.

Ailcsil

Ainay

Albrecht főherceg

Alexander

Almási István

Almássy Pál gróf

Alphons - Aldringen herceg

Anker

Anker Alfonz

Antoniewicz, Michał

Aponyi Géza gróf

Apor Péter báró

Apponyi Douy

Árpád fejedelem

Árvay László

Áts Tamás

Auersperg, Ferdinand Prinz

August von Mackensen

Babics von

Baich Péter

Baintner Sándor

Bakos Géza

Balás

Bárcay Tivadar

Bárd-Brucker Béla

Bárdossy Aladár

Barkussy Kálmán

Baross Dénes

Bartha Károly

Bartha Károly vitéz

Barthal Ferenc

Batthyány Norbert gróf

Bauarcich

Bauer Ottó

Beaulieu

Beend

Béldy

Béldy Alajos vitéz

Bercsényi László gróf

Berg Dida báró

Bersek József

Bethlen Ferenc gróf

Bethlen Károly gróf

Bezerédj Géza

Bezerédy István

Bezerédy Tibor

Binder

Binder Ottó

Blaar L. von

Bodó Imre

Bolgár Géza

Bonyhádi Perczel József

Boór L.

Bornemisza

Boronkay

Boull ezredes

Böröndy Károly

Bracsy

Brázay István

Brekasche

Briaecul

Briningen

Brussele Alfred

Budai Tibor

Bylandt-Rheidt, Artur Maximilian von

Caro grófnő

Cepponyi Doriy

Cs. Szabó Albert dr

Cs. Szabó István

Cs. Szabó László

Csáky

Csáky György

Csáky Károly gróf

Cseh Kálmán vitéz

Csejdy László

Csekovics

Csemez Béla

Cserkovics gróf

Csermőy-Schneidt Gyula

Cserny

Csiky Ferenc

Csöndes László

Czalló

Cziráky Józsi

Cziráky Miklós gróf

Czobor Károly

Czveil R.

Dadányi Sándor, dr.

Darnay Hubert

Degenfeld Ottó

Denk Gusztáv

Depold Miklós

Dienes-Oehm Tivadar id.

Dienes-Oehm Tivadar ifj.

Dobos András

Dorsan Alfréd

Dőry Miklós

Dőry Tamás

Dömötör József

Draskovics Pál gróf

Dréhr Endre

Dréhr Tamás

Duc de Lauzun

Ducsay Tibor

Dudutz I.

Éber Amália

Éder Elemér

Edlinger Richard

Eisenschiml Max

Élthes Csaba

Endrődy Ágoston

Endrődy J.

Eőry Vilmos vitéz

Eöry Béla

Eöry Zsigmond

Erdődy Tamás gróf

Erős Pál

Esterházy

Esterházy Gáspár gróf

Esterházy Károly

Esterházy Rudolf

Eszenyi Sándor

Faber Herbert

Fábri Mihály

Faragó József

Farkas Zoltán

Fehér Imre

Fejérváry Géza báró

Fekete

Ferdinánd bolgár cár

Ferenc József

Fernbach Ottó

Festetics

Filotás Tivadar

Flandorffer

Flandorffer Róbert

Flentlerenty báró

Fliasser

Fluck Ferenc

Flügl

Fodor Aladár

Fodor Henrik

Fodor Jenő derecskei

Fodor Jenő ifj.

Fodor Károly

Förster Lajos

Förster Ottó

Franca

Freiherr Stöger-Steiner von Steinstätten, Rudolf

Freiherr von Ringhoffer, Hans

Freilicz Gulics Felix

Frimont János

Fugger-Babenhausen Carl

Füzesséry Jenő

Gáspári Antoni Milan

Géczy Béla

Geldern Oszkár Franzl

Georgevits György

Gergius Adien

Gerse József

Gerstenberger

Geyschlag

Gorcey

Gömbös Gyula

Gömöry

Görgényi János dr

Götzey

Grasse admirális

Greskovics László

Grézer Károly

Gudens Philipp báró

Guilleaumeny

Guyon Richárd

Győrffy Zoltán

Habsburg Ottó Ferenc József főherceg

Hadik

Hager Ottó

Hajas

Hajas Dezső

hajorkraf höleoly

Haller József

Halmay Barna

Hamar Miklós

Hanti László

Hanvay László, hanvai

Hárshegyi Frigyes

Hauer József

Hauschka

Havasy Jenő

Hazay Árpád

Hazslinszky Zoltán

Hazslinszky-Krull Géza

Heiczer

Heigerl

Heinrich főherceg

Heniquez

Henriquez Károly lovag

Henzigweg

Herberstein Herbert gróf

Herbersteinopen

Herbert János

Heswing

Heusinhung

Himmel Heinrich

Himnulffy Grimics

Hír György

Hlamicz

Hohenhelle

Holló Mihály

Holzwarth Carl

Horthy István

Horthy Miklós

Horthy Miklósné Purgly Magdolna

Horváth Ludwig

Hörness Ferenc

Hrelyanovich Farkas

Hunkár Mihály

Hunyady

Hunyady László

Huzer J.

Ibrányi László

Ibrányi Mihály

Idrányi

III. Borisz bolgár cár

Illéssy

Imre Dénes

Inkey Lajos

Inkey Lajosné Éber Amália

Inkey Péter báró

Irázi Károly ifj.

Irinyi György

IV. Károly király

Jablánczy Ervin szentgyörgyi

Jasinszkij

Jekelfalussy Lajos

Jenck Jenő

Jost Annan

József főherceg

Justh Andor

Kaffka Zoltán

Kalán István

Kállay

Kállay Iván

Kánia Antal

Kanitzer

Karner Árpád

Karner János

Kaskovics Jr.

Kemény-Beke Pál

Kende

Kende György

Kendeffy

Kenessey

Kenessey Miklós

Keresztes Ákos

Keresztes Károly

Kéri Kálmán

Khuen Jr.

Kierol

Kinsky

Kinsky, Ulrich Ferdinand Graf

Kiss József

Kiss Tamás

Klobucar Vilmos báró

Kmetty József

Kókay Pál

Kolossváry Dezső

Kolowrat báró

Konovranics

Kosciuszko, Tadeusz

Kossaczky Árpád vitéz

Kossuth Lajos

Kovács Attila vitéz

Kovács József

Kovalsky

Kováts Mihály

Kozma Dénes

Kömlöy Jenő

Königsegg Fidél gróf

Körmendy László

Kövendy Gyula

Kraskovics J.

Krausz Kázmér

Kreutzbruck Zdenko, lilienfelsi

Krimkcy dr.

Krisztinkovich Béla

Kubinszky Jenő

Kund Béla báró

Kutassy Ignác

Kvassay

La Fayette

Lamprecht Ferenc

Lasche báró

László Miklós vitéz

Laxis

Lázár Dezső

Lázár Lajos

Lehoczky János

Lenck

Lenckvaer Elemér

Lenky Dezső vitéz

Lenky Zoltán vitéz

Lenz Albin

Lichler Lussl

Liechtenstein Ferenc Joachim

Lieszkovszky Pál

Lónyay

Luby Lajos

Ludwig

Lugos Lajos

Lukachich Győző

Lukács József

Lumnnol

Magyari

Makay Attila

Makay István (megh. 1944)

Makay István (megh. 1967)

Malanotti Lajos

Maldaricz

Malinsky

Manusfeld Colloredo

Markovits

Marschull Fritz

Matennov Ferdinand P.

Meampan Antoni

Megyery Tamás

Meniching

Mesterházy

Mieling

Mierka

Mihályfy Zoltán

Mimissy Ernő

Miokovics

Mirbach Tivadar báró

Mocsáry Zoltán

Mohr Egon

Monspart Gábor

Monspart István

Mourgoringhy

Muhr Albert

Muhr Ottmár

Muky

Musil Lienty

Nádasdy Ferenc gróf

Nádasdy Ferenc huszártábornok

Nádasdy Lipótné

Nádasdy Pál

Nagy Andor

Nagy Géza

Nagy György

Nagy Kálmán

Necky

Nelky

Németh Dezső

Némethy Bertalan

Némethy Endre

Némethy Tamás

Nikolics

Obermayer

Odescalchi Béla herceg

Odescalchi Lóránt herceg

Odescalchi Miklós herceg

Ohen

Olbeimayer

Ollé Vilmos

Olsavszky Gyula

Orell

Otto Bauerds Tamás

Pálffy János gróf

Pallavicini

Pallavicini Alexander Mark gróf

Pallavicini Ede

Pallavicini György

Papp Béla

Papp Zsigmond

Patay Sándor

Patzenhofen

Patzenhofer Rudolf darufalvi gróf

Pauly Hartmann

Pauly Hartmanné

Pawlak, Eugen

Péchy Gáspár vitéz

Peololluck

Perczel Aladár

Perczel Dénes

Perczel Dénesné

Perczel Olivér

Pesthy Béla

Péterffy

Petőcz László

Pettkó-Szandtner Tibor

Pfandl

Plargerits

Platthy József

Podmaniczky János báró

Polczer

Pollereczky János

Polnay Péter

Pongrácz Géza vitéz

Pongrácz Johann gróf

Pongrácz Pál vitéz

Próbáld Károly

Pulaski, Casimir

Putti Géza

Pylnay Lúcy

Radetzky

Radocsai Vendel

Radványi

Rapaich Richárd

Rayom

Rédei Ferenc dr. nemes

Rédey

Reimer Vilmos

Reimerk

Reményik Kálmán

Renner Albert

Révay K.

Révhegyi Iván

Reznek Jenő

Riedl

Rieger Major

Rimer

Rochambeau gróf

Rohonczy Imre báró

Rohr Ferenc

Rokonczy Imre báró

Roller Oszkár

Rostás

Rothenthul

Rottermann Dániel

Ruffer

Ruger Major

Rupp Frigyes

Rupprecht

Sárvári Lajos

Schaumburg-Lippe Friedrich zu Durchlaucht herceg

Schaurek Ottmár

Schell Zoltán

Schember Frigyes

Scholtz Dezső

Scholtz László

Scossa Pál lovag

Selinger Károly

Selmeczy László

Sibrik György

Sigray

Skublics Sándor vitéz

Solcz Dezső

Solymossy János vitéz

Solymossy Márton vitéz

Somssich

Somssich Gyula gróf

Somssich Imre báró

Somssich János

Sóvári

Sovinszky László

Söth István

Spett dr.

Splényi Géza báró

Stephaich Ferenc

Steuben, Friedrich von

Stoffel

Stojanov

Studinka Elemér

Stumneck

Sucseneck

Szabadhegy István

Szabó Benedek

Szabó Elek

Szabó Géza

Szabó István

Szabó Lajos

Szakonyi L.

Szalay László

Száz Endre

Széchenyi Ernő gróf

Széchényi gróf

Széchenyi Miklós gróf temerini

Széchényi Rudolf gróf

Széchenyi Sándor gróf

Széll Lajos

Szemző Imre

Szent István király

Szent László király

Szent-Ivány Farkas

Szepesházy Csaba

Szilágyi Dezső

Szilágyi Mihály

Szilvinyi

Szirmay Sándor gróf

Sztarhoránszky Pál

Szunyogh Albert

Szunyogh György

Szunyogh László

Szunyogh Péter

Szunyogh Rudolf

Szürke

Takács Gábor

Takács István vitéz

Takács László dr.

Takács Zoltán

Talakovics Ferenc

Tanis Alexander

Tanis Erik

Tar Sándor

Tarnay

Tartsay Vilmos

Tasádfőy Róbert

Taschand

Tass Lajos

Teczecsedj Géza

Teleky László

Tenke Tibor

Terzer Guido

Theisz János

Thiering dr.

Thun-Hohenstein Lénárd

Thury

Thury L. H.

Tichy-Rácz Ferenc, Dr.

Tischenberg

Tolnay

Tomka Emil

Tóth Béla

Tóth Ferenc József

Török Ernő

Török Sándor gróf

Trautenberg

Túry Tibor

Tuyway

Uhrin Mihály

Újfalussy Géza

Urban Bruno

Urbán János

Urbury

V. Szodoray (Klingler) Frigyes

Vajna Viktor

Váradi Géza vitéz

Várady-Szabó Ádám dr. vitéz

Vásárhelyi János

Vécsey Kálmán

Vécsey László báró

Vendég János

Veniczey Károly

Veress György

Versényi Tibor

Vetsera Ferenc báró

Visnya Ernő

Vissy I.

Vladimir Alexandrovics nagyherceg

Vojnich Tibor

Vukováry

Wack Géza

Wack Károly

Waczek Ferenc

Waldbot Frigyes báró

Waldstein

Watzdorff

Wehrichen

Weis Antal, Dr.

Wenckheim

Wenckheim Béla gróf

Wenckheim Eugen gróf

Wenckheim Ferenc gróf

Wenckheim id.

Wenckheim László

Wenckheim Paul

Windisch-Gratz Vince herceg

Wlossel Schinger

Wojnárovich László

Wojnárovits Irén

Wolff Gyula

Wolkenstein Oswald gróf

Zábriczky Olivér dr.

Zágonyi Károly

Zalán Tamás

Zichy Kázmér

Zichy Mihály gróf

Zichy Patrik grófKeressen a Huszáradatbázisban!


A Nádasdy Ferenc Múzeum adatbázisai