Nádasdy Ferenc Múzeum

Huszártörténeti műtárgy

Ismeretlen festő: Roller Oszkár kapitány portréja

NFM - HuT 83.109.1

Ismeretlen festő: Roller Oszkár kapitány portréja NFM - HuT 83.109.1

Megnevezés:

Festmény

Készítés ideje:

Horthy-korszak

1931

Gyűjtés helye:

Ausztria

Bécs

Méretek:

átmérő: 39,00 cm

átmérő: 30,00 cm

Anyag:

vászon - olaj

Címke:

ezredemlék

Nádasdy Ferenc 3. honvéd huszárezred

első világháború

hősi halott

Személy:

Roller Oszkár

Roller Oszkár kapitány
1918. június 15.
Olaszországban, a Piave folyónál érte az ellenséges csapatok üldözése közben a halálos szívlövés.
A festményt, mely a tiszti étkezde falát díszítette, az utódezred, a magyar királyi 3. Nádasdy huszárezred készíttette a hősi halottak emlékére 1931-ben.


Háttér
Roller Oszkár százados a császári és királyi 9. számú gróf Nádasdy Ferenc huszárezredben szolgált. 1918. június 15-én azonban a császári és királyi 95. gyalogezred kötelékében, annak I. zászlóaljának parancsnokaként halt hősi halált az Osztrák-Magyar Monarchia Piave folyónál indított olaszországi hadműveletének első napján.
Szolgálatát a Nádasdy huszároknál 1904-ben hadnagyként kezdte. 1909. november 1-jével főhadnaggyá nevezték ki. Az újságokban többször említették a nevét a lovasversenyek eredménylistáinál. Az ezred által szervezett versenyeken, a Győr melletti Sashegyen több alkalommal végzett dobogón. Az 1910 nyárvégi megmérettetésen a félvérek 3200 méteres akadályversenyén a Habsburg Frigyes, gyalogsági tábornok által felajánlott díjat hozta el.
Az első világháború kitörésekor a 6. századhoz beosztva ezredével a szerb frontra indult, ahol járőrözési feladatokat hajtott végre. A Száva folyónál figyelték a szerbek mozgását. Egyik járőrlovaglásnál, 1914. szeptember 7-én érte halálos lövés bajtársát, leveldi Kozma Dénes főhadnagyot.
Roller Oszkárt 1914. november 1-jével századossá léptették elő.
Az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbia ellen indított első támadása kudarccal végződött. Oroszország bekapcsolódása a háborúba komoly erők elvonását jelentette a szerbiai hadszíntérről. A Nádasdy huszárezred állományának döntő hányadát is az orosz frontra irányították át. A 6. század azonban helyben maradt és részt vett az 1914. novemberi újabb támadásban.
A század továbbra is felderítő szolgálatot látott el. 1914. december 1-jén ott voltak azon alakulatok között, melyek bevonultak Belgrádba. A szerbek által indított ellentámadás nyomán azonban a hónap közepén az osztrák-magyar egységek elhagyták a szerb fővárost. Roller főhadnagy ezután átvette a század parancsnokságát.
Alig egy év múlva, 1915. novemberében német segítséggel, August von Mackensen német tábornok irányításával a központi hatalmak elfoglalták Szerbiát. A Nádasdy huszárezred 6. százada Roller Oszkár parancsnoklása alatt részt vett a hadjáratban, illetve a szerbek visszaszorításában Montenegró felé.
Még az év vége előtt a századot visszairányították ezredéhez az orosz frontra. Lembergtől (Lvov, ma Ukrajna) északra helyezkedtek el. A lovak egyre kevésbé játszottak szerepet a harcokban, a felderítés feladatát is inkább a repülőgépek vették át. A huszárok is lövészárkokat építettek és gyalogosan vettek részt a harcokban.
Roller Oszkárt az orosz fronton kinevezték az ezred gépfegyverosztagának parancsnokává.
Az 1916. nyári Bruszilov offenzíva idején, 1916. augusztus 2-án egy támadás során a karján megsebesült. Felépülése után már Erdélyben tartózkodó ezredéhez tért vissza. 1917 márciusában hazautazott, hogy az ausztriai Bruckban működő lövésziskolában oktasson.
Ezredét 1918. májusában az olasz frontra vitték. Júniusban érték el állomáshelyüket a Garda-tótól nyugatra. Itt a teljes legénységet ellátták hegymászó bakancsokkal, illetve mindenki kapott gázálarcot.
Az 1918. június 15-én a Piave folyó frontvonalán indított fő támadásban a Nádasdy huszárok nem vettek részt. Roller Oszkár százados azonban nem az alakulatánál volt, hanem ekkor a császári és királyi 95. gyalogezredhez osztották be. Az I. zászlóalj parancsnokaként gépfegyverekkel vették fel a küzdelmet az olaszok ellen a Piave menti egyik állásban. Már az első napon a támadás komoly nehézségekbe ütközött. Az olaszok hamar ellentámadást indítottak. Roller századás szakaszán, San Doná di Piave-nál sikerült az olaszokat visszaszorítani, de a harc közben szívlövés érte a századost.
Posztumusz megkapta a Lipót Rend Lovagkeresztjét a hadiékítménnyel és a kardokkal, mely az őt ábrázoló portrén látható kitüntetéssor belső szélén látható. Mellette a Vaskorona Rend 3. osztálya hadiékítménnyel és kardokkal. Az adományozásról szóló értesítés a százados halála után pár nappal jelent meg. Az indoklás szerint az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül kapta a kitüntetést. 1915 márciusában kapta meg a Katonai Érdemkereszt 3. osztályát a hadiékítménnyel az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréseként.
Halálával egy elismert, a hazájához hű tisztet vesztett a huszárezred.


Hírlevél

Küldetésünk az ismeretátadás

Ezért is küldünk hírlevelet jelenleg 15580 embernek.
Ha érdekel a huszárok története, életük, harcaik, fegyvereik, akkor érdemes egy kattintással feliratkozni hírlevelünkre.

Iratkozz fel hírlevelünkre itt! »

Keressen a Huszáradatbázisban!


Kövessen minket!