Norml vltozat

Bet mret nvelse Bet mret cskkentse

Bet- s httrszn kivlasztsa: Srga szveg, fekete httrZld szveg, fekete httrFehr szveg, fekete httrFehr szveg, kk httrFekete szveg, fehr httrFekete szveg, halvnykk httrFekete szveg, rzsazsn httrSttkk szveg, krm httrFekete szveg, srga httr

Ndasdy Ferenc Mzeum

Huszrtrtneti mtrgy

Foldal Gyjtemnyek Bngszs Gyorslinkek Gyorskeress Kapcsolat

NFM - HuT 83.91.2

Ismeretlen festõ: Gróf Bethlen Ferenc kapitány portréja

Festmény

Bethlen Ferenc gr. kapitány
1916. szeptember 20. Swienicky
Egy hatalmas erejû orosz támadás során ágyú és géppuskatûzbe került osztaga Swienicky-nál (ma ¦winiuchy Ukrajnában).
A festményt, mely a tiszti étkezde falát díszítette, az utódezred, a magyar királyi 3. Nádasdy huszárezred készíttette a hõsi halottak emlékére 1931-ben.

Gróf Bethlen Ferenc 1909-ben hadnagyként kezdte meg pályafutását a császári és király 9. gróf Nádasdy Ferenc huszárezrednél. 1911-ben részt vett a lovasezredek gyakorlatán a Somogy megyei Kálmáncsa környékén. A gyakorlatot kétnapos, több versenyszámból álló lovasmérkõzés zárta, melyen a gróf az egyik díjban elsõ helyezést ért el.
Az elsõ világháború kitörésekor a Nádasdy huszárokat a szerb frontra irányították, de augusztus végén már egy század kivételével az orosz frontra kerültek. A 2. század volt az, amely részt vett a Szerbia ellenni õszi és téli támadásokban. A század tagja volt gróf Bethlen Ferenc, ekkor már fõhadnagyi rendfokozatban.
1914 októberének közepén eredményes járõrözést folytatott, amiért megkapta a Katonai Érdemérmet (Signum Laudis). A portré tanúsága szeint, mely századosi rendfokozatban ábrázolja, még egyszer megkapta a kitüntetést, de ennek idejét egyelõre nem ismerjük.
1915 januárjától áprilisig ideiglenesen õ volt a 2. század parancsnoka, miután Scheuer Ervin fõhadnagy megsebesült.
Olaszország hadüzenete (1915. május 23.) után alakulatával együtt Boroevics gyalogsági tábornok hadseregének kötelékébe az olasz frontra került. Az elsõ támadások során már a század egyik szakasza visszaverte az olaszok rohamát. Július elején az Isonzó mentén, a Monte San Michele magaslatnál állást építettek a sziklás talajba. Munkájukat az állandó ellenséges tûz is nehezítette. A hónap közepén a karintiai frontra kerültek, ahol a járõrszolgálat mellett baraktábort is építettek.
1915 novemberében a századot a keleti frontra irányították, ahol Buchach és Bobulinci (ma mindkettõ Ukrajnában) környékén, a Strypa folyó mentén biztosították az összeköttetést a 39. gyaloghadosztály parancsnoksága és a fronton küzdõ alakulatok közt.
1916 áprilisában Wladimir Wolynskba (ma Ukrajna) vezényelték a századot, ahol csatlakozott az ezredhez. Júniusban megindult a Bruszilov offenzíva, amelynek során az Osztrák-Magyar Monarchia egységei súlyos veszteségeket szenvedtek. Wladimir Wolynsk is veszélybe került, ugyanis az oroszok el akarták foglalni a fontos vasúti csomópontot. A huszárezredek egységei ekkor már lövészárkokban küzdenek, lovaik száma is erõsen megfogyatkozott. Az egyes huszárosztályokból folyamatosan lövészosztályokat alakítottak és már gyalogosként vették fel a küzdelmet az elõretörõ cári egységekkel. Gróf Bethlen Ferenc azok közé tartozott, akik még lovukkal teljesítettek járõrszolgálatot, végzetek felderítést a helyzet tisztázására.
Augusztus végén, szeptember elején az orosz hadsereg újabb támadásra lendült, melynek során az ezred súlyos veszteségeket szenvedett Lucktól keletre, ¦winiuchy (ma Ukrajna) környékén. A harcok szeptember közepén is folytatódtak. 18-án erõs ágyútûz érte a huszárok állásait, akiket úgy kellett kiásni az összedõlt fedezékbõl. Két nappal késõbb újabb ágyúzás vette kezdetét. Az oroszok célja egy közeli helyiség, Koritnyica elfoglalása volt. A 9-es huszárok a ¦winiuchy-tól északra található erdõ felé indítottak támadást, hogy a szomszédos egységek lövészárkaiba betört oroszokat visszaszorítsák. Az akció nem járt sikerrel. Hõsi halált halt gróf Bethlen Ferenc százados is.
Ugyanekkor halt hõsi halált gróf Bethlen Károly fõhadnagy is. Az ezredtörténet szerint gránáttalálat miatt veszítették életüket.