Norml vltozat

Bet mret nvelse Bet mret cskkentse

Bet- s httrszn kivlasztsa: Srga szveg, fekete httrZld szveg, fekete httrFehr szveg, fekete httrFehr szveg, kk httrFekete szveg, fehr httrFekete szveg, halvnykk httrFekete szveg, rzsazsn httrSttkk szveg, krm httrFekete szveg, srga httr

Ndasdy Ferenc Mzeum

Huszrtrtneti mtrgy

Foldal Gyjtemnyek Bngszs Gyorslinkek Gyorskeress Kapcsolat

Megnevezs:

Festmény

Kszts ideje:

Horthy-korszak

1931

Gyjts helye:

Ausztria

Bécs

Mretek:

átmérõ: 39,00 cm

átmérõ: 30,00 cm

Anyag:

vászon - olaj

Cmke:

ezredemlék

Nádasdy Ferenc 3. honvéd huszárezred

Reimer Vilmos

hõsi halott

elsõ világháború

NFM - HuT 83.92.2

Ismeretlen festõ: Reimer Vilmos portréja

Festmény

Reimer Vilmos kapitány
1914. szeptember 8.
Felderítés közben hunyt el Rawa-Ruska településnél (ma: Ukrajna). Holttestét nem találták meg.
A festményt, mely a tiszti étkezde falát díszítette, az utódezred, a magyar királyi 3. Nádasdy huszárezred készíttette a hõsi halottak emlékére 1931-ben.

Háttér
Az osztrák-magyar hadvezetés az I. világháborúban a lovasság feladatát elsõsorban a felderítésben látta. A színes, aranyló gombokkal díszített egyenruhába öltözött huszárok évszázadok óta gyakorlottak voltak abban, hogy lovaikkal szorosan együttmûködve kémleljék ki az ellenséges állásokat, a szembeálló fél taktikáját. Sokszor e tevékenységük közben harcot is kezdeményeztek, hogy ezzel mintegy betekintsenek az ellenség vonalai mögé.
Az orosz fronton 1914 augusztusában a lovas fegyvernemet is hadosztályokba sorolták, melyekbe négy huszár, ulánus vagy dzsidás ezredet rendeltek. A császári és királyi 9. gróf Nádasdy Ferenc huszárezred a 10. lovashadosztály alárendeltségében küzdött a 4. hadsereg parancsnoklása alatt.
Az augusztusi felderítések rendkívüli módon megterhelték a lovas egységeket, ugyanis szinte állandóan nyeregben voltak a hosszú és egyben nagyon rossz minõségû utakon. Helyzetüket megnehezítette a nehézkes utánpótlás is.
A hadvezetés arra számított, hogy hatalmas lovasrohamokra kerül majd sor a sík terepen. Az oroszok azonban kerülték az ilyenfajta harcokat, a modern hadviselés alapján tüzérségüket és gyalogságukat fejlesztették. Augusztus folyamán több nagyobb ütközetre került sor, melyek során inkább a veszteségek nagysága volt jelentõs, mint a csata kimenetele.
Szeptember elején a Monarchia jobb szárnya ugyan sikereket ért el, de a balszárnyon küzdõ 1. hadsereg a túlerõ elõl kénytelen volt visszavonulni. Az orosz fölény az osztrák-magyar erõket egyre inkább hátráltásra kényszerítette. A 9-es Nádasdy huszárok egy része Lembergtõl (ma Lviv Ukrajnába) kissé északra Zolkiew (ma Zsovkva Ukrajnában) környékén végzett felderítõ feladatokat. Az ezred zöme pedig a 4. hadsereg oldalát biztosította.
Reimer Vilmos ekkor a szomszédos 4. lovas hadosztálynál teljesített szolgálatot. Feladatul kapta, hogy a 15. dragonyos ezred egyik osztagával végezzen felderítést Rawa Ruska felé. Itt 1914. szeptember 8-án osztaga orosz egységekkel találkozott és harcba keveredett. A fõhadnagy a harc közben halálosan megsebesült, holtteste nem került elõ. Posztumusz kapitánnyá (századossá) léptették elõ. (tzb)