Norml vltozat

Bet mret nvelse Bet mret cskkentse

Bet- s httrszn kivlasztsa: Srga szveg, fekete httrZld szveg, fekete httrFehr szveg, fekete httrFehr szveg, kk httrFekete szveg, fehr httrFekete szveg, halvnykk httrFekete szveg, rzsazsn httrSttkk szveg, krm httrFekete szveg, srga httr

Ndasdy Ferenc Mzeum

Huszrtrtneti mtrgy

Foldal Gyjtemnyek Bngszs Gyorslinkek Gyorskeress Kapcsolat

Megnevezs:

Festmény

Kszts ideje:

1945 után

Kszt:

Bodó Ilona

Kszts helye:

USA

Gyjts helye:

USA

Mretek:

hosszúság: 90,00 cm

szélesség: 61,00 cm

Anyag:

olaj - vászon

Technika:

festett

Cmke:

díszszemle

NFM - HuT 88.16.1

Bodó Ilona: Huszárparádé Charlestonban

Bodó Ilona: Huszárparádé Charlestonban

Olaj, vászon.

Bodó Ilona festészete csak dekorativitásában, színhasználatában hasonló férje mûveihez. Bodó Sándor realista szemléletû, a klasszikus perspektíva szerint felépített alkotásaival szemben Bodó Ilona történeti tárgyú festményei a "naiv" mûvészet szabályai vagy inkább szabályokat nélkülözõ módszerei szerint készültek. Õ is, akárcsak férje, egy-egy témát több példányban is megfestett, így a Huszárparádé Charlestonban címû mûvet is. Az eltérés a festmények között úgyszólván elhanyagolható, néhány apró figurára terjed ki, kompozíciójukban azonosak.
A sárvári festményen, akárcsak a nashville-in a horizontalitás játszik fõszerepet. Az egymástól elkülönülõ jeleneteket, csoportokat vízszintes sávokban helyezte el a vásznon. Ez az egyiptomi falfestészetre emlékeztetõ tablószerûség általában jellemzõ tröténeti képeire. A festmény elõterében hullámzó tengeren vonuló vitorláshajókat és csónakokat láthatunk, melyek a valóságtól eltérõen egyforma nagyok, a rajtuk lévõ emberalakok méretei pedig túlzóak a hajókhoz viszonyítva. A tengert a szárazföldtõl elválasztó fakorlát méreteivel már eleve felbontja a perspektíva szabályait. Nem beszélve a középtérben ábrázolt fõ jelenetrõl, a huszárok felvonulásáról, hisz a lovasalakok legalább tízszer akkorák, mint a hajókon lévõ emberek. A festmény hátterében felsorakozó épületek méreteikben még elfogadhatók. Ábrázolásmódjukban viszont inkább a keleti, indiai, kínai perspektivikus szabályoknak engedelmeskednek, azaz nem a mélység irányába, hanem ellenkezõ irányban rövidülnek. Vagy például a templomhajók és homlokzatok derékszögben kifordulnak a síkból. Egyszóval több nézõpontból láthatóak a tárgyak és a jelenetek. A színhasználatnál a tiszta színekre épít, eltekintve a kép jobb oldalán elhelyezkedõ, jelmezbe öltözött csoport jobban árnyalt figuráitól. A színperspektívát is nélkülözi a mû, kivéve a tenger egyre halványuló kékjét, mely viszont így erõs ellentétbe kerül a középtér okkersárgájával. Különös, hogy például a huszárok élén lovagló Kováts Mihályt megszemélyesítõ lovasalak erõs árnyékot vet, de ugyanez más alakoknál nem ismétlõdik meg. A háttér házain megjelenõ árnyékok pedig teljesen homogének. Mindezektõl függetlenül Bodó Ilona tudatosan "naiv" festményét valami különös báj és meseszerûség hatja át.